Straßenbegrenzung B7 Dornap/Hahnenfurth

Betreff
Stra├čenbegrenzung B7 Dornap/Hahnenfurth
- Antrag der CDU-Fraktion
Vorlage
VO/0853/05
Art
Antrag CDU BV