TOP Ö 23: Radverkehrskonzept Achse 6 / Umsetzung Abschnitt F - Busspurverlängerung Bundesallee B7/Kasinostraße

Beschluss: ungeändert beschlossen

Abstimmung: Ja: 14