TOP Ö 15: Schiedsamtswesen - Neuorganisation

Beschluss: ungeƤndert beschlossen

Abstimmung: Ja: 14